Blog

Rate this item
(1 Vote)

اولین معاینه ساختارهای دهان ودندان کودک باید از حدود 6 ماهگی که اولین دندانهای شیری وی در دهان ظاهر می شود صورت بگیرد. بهتر است این معاینه اولیه حداکثر تا 1 سالگی انجام شود.

Rate this item
(1 Vote)

پوسیدگی شیشه شیر یا پوسیدگی زود هنگام کودکی معمولاً کودکان کمتر از 6 سال را درگیر می کندو اغلب دندانهای پیشین فک بالا اولین دندانهایی هستند که در بازه زمانی بسیار کوتاه بعد از رویش درگیر پوسیدگی می شوند. مهمترین عامل ایجاد کننده این نوع پوسیدگی ها تغذیه نامناسب و استفاده مکرر از شیشه و یا شیر مادر خصوصاً در طول مدت شب می باشد. 

Rate this item
(1 Vote)

قبل از رویش دندان ها ، لثه ی کودک  دوبار در روز با یک گاز مرطوب تمیز شود . بعد از رویش اولین دندان شیری باید تا 5/1 سالگی مسواک انگشتی و گاز مرطوب  برای تمیز کردن استفاده شود. تا قبل از 4 سالگی هم میتوان از مسواک بدون خمیر دندان یا مسوا ک خمیردندان بدون فلوراید استفاده کرد.

Rate this item
(1 Vote)

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭﺩﻧـﺪﺍﻥ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﻧﮕـﺮﺩﺩ ﻭﺳﻄﺢ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﻣﻴﻜﺮﻭب های ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧـﺮﺩﻩ های ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻗﻨﺪﻱ ﻻﻳـﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺭﻭی ﺩﻧـﺪﺍﻧﻬﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـی ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Rate this item
(1 Vote)

اصولاً تمیز کردن دهان ودندان از بدو تولد و خصوصاً بعد رویش اولین دندان وی باید آغاز شود.
در ذیل به صورت جداگانه دستورالعمل مربوط به سنین مختلف را با هم مرور می نماییم.

Rate this item
(1 Vote)

دندان های شیری معمولاً از حدود 6 ماهگی در دهان کودک شروع به رویش می یابندو تا حدود 12 سالگی در دهان وی وجود دارند، در طول این مدت نسبتاً طولانی وظایف بسیارمهمی بر عهده این دندان ها می باشد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود.